Hem Sociala färdigheter Nästan bryta ihop    
 

Att ta emot kritik

Kritik är en möjlighet att få veta mer om oss själva och hur andra uppfattar oss. Om vi tar emot kritik på ett lugnt sätt ökar vi sannolikheten att folk runt omkring oss vågar ge oss kritik. Om vi blir medvetna om andras uppfattningar om våra svagheter mm. kan vi ta ställning till om vi vill eller kan göra någonting åt det. Utan kritik är risken stor att vi stagnerar och går miste om möjligheten till utveckling. Naturligtvis kan vi inte förvänta oss att alla har bemästrat sociala färdigheten "att ge kritik" på ett sansat sätt, men vi kan påverka situationen positivt genom att träna på några punkter.
  1. Chefen verkar inte tolerera kritik! Han blir försvarsinställd direkt och avbryter även Kerstin som kritiserar honom just för att avbryta folk! Gissa om Kerstin har lust att kritisera honom igen? Han lyssnar inte.
  2. Chefen bryter nästan ihop för att Kerstin vågar kritisera honom. Kan det vara en strategi för att se till att ingen har lust att kritisera? Han överdramatiserar det hela utan att lyssna.
  3. Chefen lyssnar på vad Kerstin har att säga. Han undviker att bli försvarsinställd eller gå till motattack. Han berättar hur han känner, utan att komma med ursäkter och tar initiativ till förbättring. Chefen tar vara på kritiken och ser den som en möjlighet till utveckling.
När du tar emot kritik är det viktigt att tänka på följande:
  • Se det hela som en möjlighet till kunskap (undvik att bli försvarsinställd eller gå till motattack).
  • Försök att finna något i kritiken som du kan hålla med om (bara om det finns!).
  • Ställ frågor så att du får klarhet.
  • Erbjud den som kritiserar mer information om hur du känner, utan att komma med ursäkter.
  • Föreslå en kompromiss eller handling.
  • Lämna över ordet.

« Föregående film Nästa film »

 


Att ge kritik...
när man är arg... (01:17)
och känna sig pinsam... (00:54)
och vara strukturerad... (02:06)

Att ge bekräftelse...
och glömma bekräftelsen... (00:46)
och överdriva... (00:46)
genuint och naturligt... (01:04)

Att ta emot kritik...
och vara försvarsinställd... (00:59)
och nästan bryta ihop... (00:59)
och lyssna... (01:21)

Att sätta gränser (eller 'tacka nej')...
och vara passiv... (00:34)
bli arg och irriterad... (00:54)
trevligt men bestämt... (00:45)

För kort kjol på arbetsplatsen...
rakt på sak (01:18)
på ett balanserat sätt (01:50)

När det blir konflikt på arbetsplatsen...
och bagatellisera (01:50)
och lyssna (03:38)

En anställd som inte längre presterar som tidigare...
Ryck upp dig! (01:32)
Chefen (och arbetsplatsen)
som bryr sig
 (03:27)