Hem Motiverande Intervju Filmer Bekräftelse    
 

« Föregående film Nästa film »

 
 1. Inledning (01:33)
 2. Motivationscirkeln (07:12)
 3. Ambivalenskorset (04:49)
 4. Linjalen (05:23)
 5. Linjalen - exempel (03:17)
 6. Bekräftelse (02:47)
 7. Öppna frågor (03:08)
 8. Öppen fråga - exempel (00:26)
 9. Reflektivt lyssnande A (03:08)
10. Reflektivt lyssnande B (04:54)
11. Summeringar (03:27)
12. Summering - exempel (01:15)
13. Värderingskort (11:10)
14. Motstånd (03:38)
15. Motståndshantering (02:19)
16. Väcka motstånd med råd (02:44)
17. Att reparera skadan (01:57)
18. Förstärkt reflektion (02:35)
19. Förstärkt reflektion - exempel (00:20)
20. Dubbelsidig reflektion (02:18)
21. Dubbelsidig reflektion - exempel (00:30)
22. Att byta fokus (01:44)
23. Att byta fokus - exempel (00:48)
24. Omformulering (02:33)
25. Omformulering - exempel (00:22)
26. Medhåll med skruv (04:04)
27. Medhåll med skruv - exempel (00:26)
28. Betona personligt ansvar och kontroll (02:17)
29. Betona personligt ansvar - exempel (00:28)
30. Hopp (03:22)
31. Sara är förbannad! (09:56)
32. Jag vet inte (04:20)