Hem Motiverande Intervju Filmer Sara är förbannad!    
 

« Föregående film Nästa film »

Sara är förbannad!

Sara kommer på oanmält besök till Steve som är hennes Community Reinforcement Approach (CRA) terapeut. Han använder enkla MI-verktyg såsom bekräftelse, öppna frågor, reflektivt lyssnande och summeringar mm. för att reducera hennes motstånd och hjälpa henne fatta beslut att fortsätta med behandlingen samt att bo kvar på inackorderingshemmet. Se om ni kan identifiera verktygen/strategierna som Steve använder. Obs! Glöm inte att identifiera saker som Steve skulle ha kunnat göra bättre!


 
 1. Inledning (01:33)
 2. Motivationscirkeln (07:12)
 3. Ambivalenskorset (04:49)
 4. Linjalen (05:23)
 5. Linjalen - exempel (03:17)
 6. Bekräftelse (02:47)
 7. Öppna frågor (03:08)
 8. Öppen fråga - exempel (00:26)
 9. Reflektivt lyssnande A (03:08)
10. Reflektivt lyssnande B (04:54)
11. Summeringar (03:27)
12. Summering - exempel (01:15)
13. Värderingskort (11:10)
14. Motstånd (03:38)
15. Motståndshantering (02:19)
16. Väcka motstånd med råd (02:44)
17. Att reparera skadan (01:57)
18. Förstärkt reflektion (02:35)
19. Förstärkt reflektion - exempel (00:20)
20. Dubbelsidig reflektion (02:18)
21. Dubbelsidig reflektion - exempel (00:30)
22. Att byta fokus (01:44)
23. Att byta fokus - exempel (00:48)
24. Omformulering (02:33)
25. Omformulering - exempel (00:22)
26. Medhåll med skruv (04:04)
27. Medhåll med skruv - exempel (00:26)
28. Betona personligt ansvar och kontroll (02:17)
29. Betona personligt ansvar - exempel (00:28)
30. Hopp (03:22)
31. Sara är förbannad! (09:56)
32. Jag vet inte (04:20)