Hem IDS-100   [Ej inloggad]
 


IDS-100

IDS-100 är ett självskattningsinstrument som har utformats av Helen Annis, USA. Instrumentet har översatts och bearbetats för svenska förhållanden av professor Sten Rönnberg.

IDS-100 används för att identifiera situationer som stimulerar till konsumtion av alkohol/droger. Det ger både klienten och personal omfattande information om återfallsriskssituationer. Tidsperioden är senaste året och riskprofilen presenteras med hjälp av 8 subskalor (riskområden).

Återkoppling kan väcka nyfikenhet hos klienten och många kollegor runt om i landet använder IDS-100 som en "förrätt" till olika behandlingsinsatser, t ex. återfallsprevention eller Community Reinforcement Approach (CRA).


För att spara intervjun och ha möjlighet att ta fram den vid senare tillfälle måste du logga in.
Det går även att registrera intervjun och skriva ut resultatet utan att logga in.

Användarnamn:
Lösenord:


Ange din email adress:    

Registrera intervju utan att logga in »

 
IDS-100 Riskområden
 1Obehagliga känslor
2Fysiskt obehag
3Behagliga känslor
4Testande av personlig kontroll
5Sug/frestelser
6Konflikter med andra
7Socialt tryck
8Trevlig samvaro

       Faktorer »