Hem IDS-100  
 


IDS-100

IDS-100 är ett självskattningsinstrument som har utformats av Helen Annis, USA. Instrumentet har översatts och bearbetats för svenska förhållanden av professor Sten Rönnberg.

IDS-100 används för att identifiera situationer som stimulerar till konsumtion av alkohol/droger. Det ger både klienten och personal omfattande information om återfallsriskssituationer. Tidsperioden är senaste året och riskprofilen presenteras med hjälp av 8 subskalor (riskområden).

Återkoppling kan väcka nyfikenhet hos klienten och många kollegor runt om i landet använder IDS-100 som en "förrätt" till olika behandlingsinsatser, t ex. återfallsprevention eller Community Reinforcement Approach (CRA).

Det går inte att spara intervjun för framtida behov, när resultatet visas behöver du själv ta hand om det på lämpligt sätt.

Registrera intervju»

 
IDS-100 Riskområden
 1Obehagliga känslor
2Fysiskt obehag
3Behagliga känslor
4Testande av personlig kontroll
5Sug/frestelser
6Konflikter med andra
7Socialt tryck
8Trevlig samvaro

       Faktorer »