Hem Den Döde Dansken    
 


Den döde dansken (Sören Kierkegaard)

Om jag vill lyckas med att
föra en människa
mot ett bestämt mål
måste jag först finna henne
där hon är
och börja just där.
Den som inte kan det, lurar sig själv
När hon tror, att hon kan hjälpa andra.

Sören Kierkegaard

Många kolleger runt om i landet har lätt att hålla med budskapet i Sören Ks berömda dikt som handlar om att vi ”ska börja där den andra befinner sig….”. Lätt att förstå men fascinerande hur svårt det kan vara att tillämpa konsekvent när vi träffar våra klienter/patienter/elever, eller hur?

Om vi arbetar professionellt med motivation och förändring bör vi strama upp vårt tänkande och aldrig mer tänker på eller pratar om våra klienter/patienter/elever som ”omotiverade” eller ”motiverade” utan att kvalificera det. I mina öron låter det meningslöst att prata om motivation om vi inte lägga till ”just nu” för att specificera att motivationsnivån är någonting som kan ändras och inte är en personlig egenskap samt att alltid specificera vilket beteende vi syftar på. Om vi inte är beredda att prata i termer av ”just nu är X motiverad/omotiverad att göra...” är risken stor att vi ignorerar Sören Ks fina dikt och bidrar i stället till en luddighet angående motivationsbedömningar.

Prochaska & DiClementes motivationscirkel har gett oss en enkel modell som leder till ännu mer nyanserade motivationsbedömningar.

Sören K eller ”den döde dansken” har kommit tillbaka för att hjälpa oss tillämpa dikten mer konsekvent. Delvis genom en plansch, delvis genom en bok som heter ”Den döde dansken” (han bad Steve Wicks om att vara hans spökskrivare!)

 

 

Motivationscykeln
Motivationscykeln - Planschen


Dansken Boken
Den Döde Dansken - Boken