Hem AUDIT   [Ej inloggad]
 

AUDIT

Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) är ett frågeformulär med 10 frågor som tar endast några minuter att besvara. AUDIT är ett screeningsinstrument och rekommenderas av Socialstyrelsen i sina "Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård".

Instrumentet utarbetades ursprungligen av en forskargrupp knuten till Världshälsoorganisationen (WHO) för att användas i primärvården, och för att på ett tidigt stadium identifiera personer med ett riskfyllt eller skadligt dryckesmönster.

AUDIT kan administreras som en kort strukturerad intervju eller som ett självskattningsinstrument.


Registrera intervju utan att logga in »

 
För att spara intervjun och ha möjlighet att ta fram den vid senare tillfälle måste du logga in.

Det går även att registrera intervjun och skriva ut resultatet utan att logga in.

Användarnamn:
Lösenord:


Ange din email adress: